Välkommen till Aktiv Fysio

Aktiv Fysio (f d Aktiv Sjukgymnastik) är en fysioterapimottagning belägen i centrala Mölndal, med bra kollektiva förbindelser med Göteborg.

På mottagningen arbetar åtta fysioterapeuter som har lång erfarenhet. Kompetensen finns inom idrottsmedicin, OMT, OMI, Mckenzie, akupunktur, medicinsk stötvåg, yrselbehandling. Numera erbjuds även ultraljudsdiagnostik. På mottagningen bedrivs Artrosskola. 

Aktiv Fysio har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen vilket innebär 100 kr för ett besök samt avgiftsfrihet under 20 år samt om man är över 85 år. Vi har även avtal med flera olika försäkringsbolag gällande privat sjukvårdsförsäkring.