AKTIV FYSIO

Våra tjänster

Vi är nio st fysioterapeuter och en ortopedingenjör.  Vi har alla lång erfarenhet och håller oss uppdaterade med senaste forskningen. Klinikens mål är att ge den bästa vården så snabbt som möjligt, därför försöker vi alltid att erbjuda en tid redan vid första kontakten. Vi har även ett stort gym på ca 300 kvm, där vi kan instruera dig i träning. 

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på rätt väg efter alla typer av motions- och idrottsskador.

Idrottsmedicin bygger på vetenskap om hur aktivitet och riktad träning gynnar läkning och återhämtning. På så sätt utveckla och upprätthålla funktion och välbefinnande.

Professionell och individuell rehabilitering före och efter kirurgi i ex höft/knä/axel mm.

Vi arbetar enligt de aktuella riktlinjer och vårdprogram som finns inom området. Ta gärna med din remiss till besöket.

OMT: Omhändertagandet är baserat på undersökningar och specifika åtgärder. Dessa kan inkludera manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. Behandlingen anpassas efter varje enskild patient.

Mckenzie: Denna metod innebär att aktivt involvera patienten i egenbehandling. Det är en väl beprövad metod som används över hela världen för att undersöka, behandla, utbilda patienter med besvär i rygg, nacke och extremiteter. Tanken är att ge en ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin egen situation.

OMI: Innebär en systematisk undersökning och behandling av rörelseapparatens mjukdelar, dvs smärta och skador från muskler, senor, ligament, leder samt smärta och skador i nacke och rygg.

 

Stötvågsbehandling  är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger effekt på skador och besvär i kroppens senstrukturer.  Den forskning som finns visar på goda effekter vid besvär från senor så som ex plantarfascit, hälsporre, tennisarmbåge, hälseneinflammation,  eller axelbesvär (kalkaxel).

Normalt antal behandlingar brukar ligga på mellan 3-6 st med ett behandlinsintervall på 1-2v.

Med hjälp av diagnostiskt ultraljud kan man synliggöra olika typer av skador i muskler, senor  och ligament. Ultraljudsundersökningen ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och därmed kunna ge rätt rehabilitering/ åtgärd för besvären .

Undersökning och behandling av yrsel, ex godartad lägesyrsel/”kristallsjuka”, balansrubbningar och tinnitus.

Efter att man har fått diagnosen artros får man ofta rekommendationen att påbörja artrosskolan. Denna leds av en fysioterapeut  som är specialiserad på artros. Deltagarna får möjlighet att få teoretisk utbildning i artrossjukdomen samt möjlighet att träna med professionell handledning. I den teoretiska delen ges information om sjukdomen generellt, att hantera sina symtom och hur man kan göra vardagslivet lättare.

Pga Covid erbjuder vi just nu enbart individuell artrosskola. Kontakta receptionen för bokning.

Akupunktur är en behandling som framförallt används om du har värk eller smärta i muskler eller leder. Det används även vid tinnitus, migrän/huvudvärk och vid käkledsbesvär. En normal behandlingsomgång består av 6-10 behandlingar.

Med medicinsk laser appliceras laserljus för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning. Laserbehandlingen går ut på att ljusstrålar skickas ut för att stimulera cellerna och skapa en läkningsprocess.

Hos oss kan du få hjälp med fotanalyser/fotbäddar efter gipsavgjutning. Vi tillhandahåller även ortoser. Kontakta receptionen för bokning alternativt via vår webbokning.

Besöksadress

Mölndal Galleria

Brogatan 23

431 30 Mölndal

Öppettider sommar

Måndag-Fredag 07.30-15.00 

Telefontid 10.00-15.00